Ons doel

Ons doel

Seliba Sa Boithuto: ‘Bron van Zelfstudie’

Lesotho is een klein zelfstandig land in het zuiden van Afrika, met een democratische regering en een koning. Het land is arm. De meeste kinderen gaan wel naar de basisschool, die gratis is. De rest van de scholing moet zelf betaald worden.

Het merendeel van de bevolking heeft daar de middelen niet voor en blijft dus laaggeschoold. Dit houdt een cyclus van armoede in stand.

Een beter bestaan

Het traditionele onderwijs in Lesotho is beperkt en biedt jongeren niet veel mogelijkheden. Veel jongeren in Lesotho zien goed onderwijs als de beste mogelijkheid een beter bestaan op te bouwen maar kunnen het zich niet veroorloven om modern onderwijs te volgen.

Dankzij Nederlands particulier initiatief werd in 1993 in de hoofdstad Maseru het zelfstudiecentrum Seliba Sa Boithuto opgericht. Seliba Sa Boithuto betekent ‘Bron van Zelfstudie’ in Sesotho, de taal van de Basotho stam die in Lesotho en delen van Zuid Afrika wordt gesproken.

Een groepje leerlingen van Seliba Sa Boithuto

Het centrum wordt inmiddels door zo’n 90 studenten per dag bezocht. Leerlingen kunnen gebruik maken van lesmaterialen, computers met internet, en andere hulpmiddelen die nodig zijn om te leren. Zo kunnen zij een diploma in een door henzelf gekozen richting halen, en beter in hun eigen levensonderhoud, en dat van hun families en kinderen voorzien.

Docenten en ‘peer learning’

Het centrum beschikt over een aantal gekwalificeerde docenten die helpen als het nodig is. Zij geven de leerling een steuntje in de rug en adviseren in het plannen van de studie. De leerlingen worden gestimuleerd om samen te studeren en met elkaar problemen op te lossen, het zogenaamde ‘peer-learning’.

Studerende leerlingen in een leslokaal van Seliba Sa Boithuto

Het werk van het centrum wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs uit Lesotho, Nederland en Engeland. Daarnaast worden grote projecten gemaakt door diverse particuliere liefdadigheidsfondsen, zoals het Cor van Haasterenfonds.

De leerlingen betalen zelf ook een kleine bijdrage van ongeveer €3,00 per maand. Studenten die niet in staat zijn deze kosten te dragen, worden toch in staat gesteld om gebruik te maken van het centrum. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of zij andere diensten kunnen bijdragen. Ook kan het zijn dat wanneer ze hun diploma hebben, ze achteraf financieel bijdragen aan het centrum.

De gemotiveerde leerlingen van Seliba Sa Boithuto verdienen een toekomst met perspectief. Help ons ze die toekomst te bieden!

Het Leuna Lechesa gebouw waarin Seliba Sa Boithuto is gevestigd.

Deze website gebruikt alleen standaard cookies die nodig zijn om goed te functioneren. We installeren geen cookies om informatie te verkrijgen voor marketing of commerciële doeleinden.