Bestuur & Beleid

Bestuur & Beleid

Gerard Mathot, een Nederlander die inmiddels al ruim 40 jaar in Lesotho woont en werkt, richtte in 1993 het zelfstudiecentrum Seliba Sa Boithuto op met behulp van lokale en internationale partners.

Doelstelling

Stichting Seliba Sa Boithuto Nederland stelt zich ten doel binnen het netwerk van bestuurders en betrokkenen voldoende middelen in te zamelen om zelfstudie in het Seliba Sa Boithuto centrum in Lesotho mogelijk te maken en het gebruik van het Leuna Lechesa gebouw te ondersteunen.

Zij stelt deze middelen op oproep en bij gebleken noodzaak ter beschikking aan Seliba Sa Boithuto in Lesotho. Middelen die niet meteen nodig zijn, houdt de stichting vanwege de monetaire en politieke instabiliteit in Lesotho, onder eigen beheer.

Toekomstvisie

In de komende 3 jaar (tot en met 2021) richten we ons behalve op het voortzetten van de huidige activiteiten, op het vergroten van het aantal studenten en vakgebieden dat door Seliba Sa Boithuto kan worden ondersteund, en het lokale financiële draagvlak voor het centrum.

Daarom wordt er een nieuwe hal gebouwd waarin o.a. onderwijs kan worden gevolgd op het gebied van: wetenschappelijke experimenten, praktische vaardigheden zoals naaien en breien, kunst zoals tekenen en schilderen, debatteren, zingen in een koor, sport en indoorspellen zoals schaken en tennis. Het oorspronkelijke gebouw is voor deze vakken niet geschikt. De nieuwe hal zal tevens voorzien in de behoefte in de lokale gemeenschap aan een plek voor groepsactiviteiten.

Lees hier het beleidsplan 2023-2027.

Beloningsbeleid

Al het geld dat door Stichting Seliba Sa Boithuto in Nederland geworven wordt, gaat naar Lesotho om de kosten van begeleiders, lesmaterialen en het Leuna Lechesa gebouw te dekken. De Nederlandse Stichting Seliba Sa Boithuto is opgericht in 2007 en bezit de ANBI status. Dit betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Het werk van het centrum wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van particuliere donateurs uit Lesotho, Nederland en Engeland. Daarnaast worden grote projecten mede mogelijk gemaakt door particuliere liefdadigheidsfondsen, zoals het Cor van Haasterenfonds.

De leerlingen betalen zelf ook een kleine bijdrage van ongeveer €3,00 per maand. Studenten die niet in staat zijn deze kosten te dragen, worden toch in staat gesteld om gebruik te maken van het centrum. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of zij andere diensten kunnen bijdragen.

Het bestuur van de Nederlandse stichting (zie hieronder) bestaat uit vrijwilligers. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd, de bestuursleden doneren hun tijd. De folders en website zijn sponsorbijdragen in natura. Klik hier voor ons actuele financiële jaarverslag.

Even voorstellen: het bestuur

Mijke van Rijn (voorzitter)


Sinds 2016 ben ik voorzitter van Stichting Seliba Sa Boithuto. Ik woon in Amsterdam, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik ben als huisarts verbonden aan een gezondheidscentrum in het hart van Amsterdam. Als moeder en arts besef ik hoe verschillend de kansen van jongeren in Lesotho zijn ten opzichte van Nederland.

De manier waarop Seliba Sa Boithuto is opgezet, om jonge mensen te helpen door zelfstudie hun kansen op een beter bestaan te vergroten, ingebed in de lokale cultuur, spreekt mij erg aan. Door de goede contacten met Gerard Mathot (die in de raad van bestuur zit van de stichting) ben ik ervan overtuigd dat het geld wat wij inzamelen goed terecht komt. Uw steun is nodig!

Natalie Mathot (penningmeester)


Met veel enthousiasme mag ik me gaan inzetten voor Seliba Sa Boithuto. Ik ben commnicatieadviseur bij een gemeente en trotse moeder van een dochter (16).

Lesotho is een prachtig, maar arm land, in de greep van een verwoestende HIV-epidemie die de gehele bevolking direct of indirect raakt. Met name de kinderen, de toekomst van Lesotho, zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van deze ziekte.

Seliba Sa Boithuto probeert (jong)volwassenen in Lesotho een kans te bieden op een betere toekomst door onderwijs. Basisonderwijs is in principe gratis, maar vervolgonderwijs niet. Om toch verder te leren en een opleiding en diploma te kunnen bemachtigen, is het centrum Seliba Sa Boithuto een belangrijke plek. Hier kunnen studenten zelf leren, met studiemiddelen en de steun van docenten binnen handbereik. Zo kunnen deze (jong)volwassenen zelf werken aan hun studie en bouwen aan hun toekomst.

De inzet van Seliba Sa Boithuto en uw steun voor hun werk zijn hard nodig. Helpt u mee?

Josselien Janssens (bestuurslid)


Het is voor de meesten van ons moeilijk voor te stellen wat het is om op te groeien in een land als Lesotho. Het land wordt geteisterd door armoede en is tweede op de wereldranglijst van landen getroffen door HIV/AIDS.

Om jezelf in die realiteit bij te scholen door zelfstudie naast je werk is bewonderenswaardig. Het is tevens voor veel jongeren de enige manier om hun kansen op een beter bestaan te vergroten. Daarom is het cruciaal dat Seliba Sa Boithuto ze die mogelijkheid biedt. Het feit dat dit kleine, volledig door particulieren opgezette centrum, door zo’n 90 mensen per dag bezocht wordt, spreekt boekdelen!

Ik heb in 2007 de Post-Academische opleiding Philantropic Studies bij de VU afgerond. Na meer dan 18 jaar als internationale coördinator bij de milieuorganisatie Greenpeace, werk ik sinds 2011 als zelfstandig trainer-coach leiderschapsontwikkeling. Ik leid ook een opleiding tot trainer-coach ervaringsgericht leren met paarden. Mijn ouders zijn sinds hun studietijd bevriend met Gerard. Toen ik gevraagd werd als bestuurslid voor Stichting Seliba Sa Boithuto op te treden was het voor mij vanzelfsprekend om mijn jarenlange non-profitervaring daarvoor in te zetten.

De gemotiveerde leerlingen van Seliba Sa Boithuto verdienen een toekomst met perspectief! Helpt u ons ze die te bieden?

Deze website gebruikt alleen standaard cookies die nodig zijn om goed te functioneren. We installeren geen cookies om informatie te verkrijgen voor marketing of commerciële doeleinden.