Hoe u kunt helpen

Hoe u kunt helpen

Stichting Seliba Sa Boithuto bezit de ANBI status. Donaties zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Klik hier om direct via IDeal te doneren:

U wordt doorgestuurd naar een beveiligde betaallink van Mollie Payments waarmee u via uw eigen bank kunt doneren.

Of maak uw steun over op:
NL83 INGB 0006849927
t.n.v. Stichting Seliba Sa Boithuto


Doneeropties:

  • Machtig ons! U helpt de studenten van Seliba Sa Boithuto het meest met een doorlopende machtiging. Vanwege ons bescheiden transactievolume is het niet mogelijk om automatische machtigingen voor u af te schrijven. Dat kunt u uiteraard wel gemakkelijk zelf doen via internet bankieren of via uw bank.
  • Organiseer zelf een inzamelingsactie! Wij helpen u daar graag bij. Neem contact met ons op voor informatie.
  • Steunen door middel van een periodieke schenkingsovereenkomst heeft voor zowel u als ons grote voordelen. Hiervoor is tegenwoordig geen notaris meer nodig. Zie hieronder voor informatie.

Nieuwe regels periodieke schenking

Als u van plan bent Seliba Sa Boituto voor meerdere jaren te steunen, kan de periodieke schenking voor zowel u als ons een voordelige manier van schenken zijn!

De noodzaak van het opstellen van een notariële akte voor periodieke schenkingen is in 2014 vervallen. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende.

100% aftrekbaar

Periodieke schenkingen aan goede doelen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er bestaat geen maximum. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen:

  • De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie.
  • De schenker moet minstens 18 jaar zijn.
  • Als de schenker is getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de partner vereist.

Hier vindt u voorbeeldformulieren om een schenkingsovereenkomst vast te leggen. (Deze link verwijst naar de website van de Belastingdienst).

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de schenkingsovereenkomst opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn/haar inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Hartelijk dank voor uw steun!
Bestuur Stichting Seliba Sa Boithuto

Heeft u vragen?

Deze website gebruikt alleen standaard cookies die nodig zijn om goed te functioneren. We installeren geen cookies om informatie te verkrijgen voor marketing of commerciële doeleinden.